ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Βρίσκεται 1 χλμ. ΒΑ του σημερινού χωριού Λύττος του Δήμου Καστελλίου, που παλαιότερα ονομαζόταν Ξιδάς. Βρίσκεται σε ύψωμα 656μ. και πάνω στα ερείπιά της βρίσκονται σήμερα κτισμένες δύο εκκλησίες, ο «Τίμιος Σταυρός» και ο «Άγιος Γεώργιος».
Η Λύττος πήρε αυτό το όνομα, -σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο-, από την υψηλή θέση στην οποία ήταν κτισμένη, πάνω σε γήλοφους στις δυτικές υπόρειες των Λασιθιώτικων βουνών.
Ο Ησίοδος την αναφέρει στην Θεογονία του σαν πλούσια χώρα της Κρήτης, καθώς επίσης και ο Όμηρος με το επίθετο «ευκτισμένη», δηλαδή καλοκτισμένη.