ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Εισπρακτικές εταιρείες, πλαίσιο λειτουργίας τους

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη 06.Μαρτίου.2012 <00:49>


Παρατηρήσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών, που προωθεί η κυβέρνηση, απέστειλε στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σύμφωνα με την Αρχή, ο δανειστής επιτρέπεται να παρέχει στην εταιρεία μόνον τα αναγκαία στοιχεία του οφειλέτη, τον οποίο οφείλει να ενημερώνει σχετικά.

Οι εισπρακτικές εταιρείες επιτρέπεται να επικοινωνούν με τον οφειλέτη μόνον μετά την πάροδο 10 ημερών από τότε που κατέστη ληξιπρόθεσμη κάποια απαίτηση και δεν μπορούν να τηλεφωνούν συχνότερα από μία φορά ανά δεύτερη ημέρα και μόνον τις εργάσιμες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο οφειλέτης δηλώσει απροθυμία ή δυσχέρεια ανταπόκρισης, οι εταιρείες οφείλουν να σταματήσουν την επικοινωνία και ενημέρωση, ενώ ανάλογη απαγόρευση επικοινωνίας προβλέπεται μετά την έναρξη δικαστικών πράξεων.

Παράλληλα, η Αρχή αναφέρει πως η χρήση του τηλεφώνου εργασίας του οφειλέτη επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει δηλωθεί από τον ίδιο ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας.

Οι εταιρείες υποχρεούνται επίσης να τηρούν για έξι μήνες ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία όλων των επαφών με τον οφειλέτη και απαγορεύεται να διαβιβάσουν οποιαδήποτε στοιχείο σε τρίτους.

Αριθμοί τηλεφώνων εισπρακτικών εταιρειών

Βαθμολογήστε το:
Πρόσφατα σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια. Μπορείτε να είστε ο πρώτος που θα απαντήσει.

Add to Google Reader or Homepage